Tin tức

Suốt 20 năm là nhà phân phối chính thức màng phản quang của Tập đoàn 3M tại Việt Nam,
Công ty chúng tôi đã từng bước phát triển và trưởng thành.

Giới thiệu màng phản quang dùng cho quảng cáo

Giới thiệu màng phản quang 3M dùng cho quảng cáo

 

Chi sẻ bài viết hữu ích: