Tin tức

Suốt 20 năm là nhà phân phối chính thức màng phản quang của Tập đoàn 3M tại Việt Nam,
Công ty chúng tôi đã từng bước phát triển và trưởng thành.

Thực hiện thay thế biển báo hiệu đường bộ màng phản quang trên các tuyến đường Tỉnh

Nhằm nâng cao chất lượng và giúp người tham gia giao thông tuân thủ quy tắc; giảm thiểu tai nạn giao thông, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thay thế các loại biển báo giao thông bằng decal thay bằng biển báo giao thông dán màng phản quang.

Nhằm nâng cao chất lượng và giúp người tham gia giao thông tuân thủ quy tắc; giảm thiểu tai nạn giao thông, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thay thế các loại biển báo giao thông bằng decal thay bằng biển báo giao thông dán màng phản quang.

Xuất phát từ thực tế,vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật như: hệ số phản quang, kích cỡ chiều rộng, chiều cao của chữ cái, con số, khoảng cách giữa các chữ sẽ gây mất an toàn giao thông hay tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Đến nay, các tiêu chuẩn kỹ thuật về biển báo hiệu đường chưa thực sự đi vào thực tế; chất lượng phản quang của biển báo hiệu đường bộ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây cho người tham gia giao thông và điều khiển phương tiện giao thông đường bộ thiếu thông tin về đường sá nên dễ phát sinh tai nạn vào ban đêm. Vì vậy, để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và từng bước nâng cao chất lượng, tác dụng của biển báo hiệu đường bộ cho người tham gia giao thông và điều khiển phương tiện giao thông thực hiện Luật Giao thông đường bộ. Đối với biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường bộ đang khai thác, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp có kế hoạch từng bước rà soát, kiểm tra, thay thế hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành (thay thế biển báo dán decal bằng biển báo dán màng phản quang trên các tuyến đường Tỉnh).

Biển báo dán màng phản quang tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2012/BGTVT; màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ – Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7887:2008 (hệ số phản quang: Tiêu chuẩn này phân chia loại màng phản quang tương ứng với loại đường bộ (cấp đường) – tại mục 5; Hệ số phản quang có yêu cầu về tuổi thọ tối thiếu 7 năm hoặc 10 năm, theo cấp đường, kể từ khi đưa biển báo hiệu vào sử dụng phải đạt tối thiểu từ 70% chất lượng phản quang trở lên so với quy định ban đầu – tại mục 6.11).

Về kinh phí thực hiện đối với mỗi m2 dán màng phản quang biển báo khoảng 1,350,000 đồng (một triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng), còn đối với dán decal mỗi m2 của biển báo khoảng 550,000 đồng (năm trăm năm mươi ngàn đồng).

Việc từng bước rà soát, kiểm tra, thay thế hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường Tỉnh theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành là cần thiết nhằm để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong việc đi lại của người dân

Chi sẻ bài viết hữu ích: