Tin tức

Suốt 20 năm là nhà phân phối chính thức màng phản quang của Tập đoàn 3M tại Việt Nam,
Công ty chúng tôi đã từng bước phát triển và trưởng thành.

MỘT SỐ CHIA SẺ VỀ CÔNG NĂNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐINH VÀ TIÊU PHẢN QUANG

Đinh và Tiêu phản quang được sử dụng rất nhiều trong An Toàn Giao Thông, dưới đây là một số chia sẻ của chúng tôi về ứng dụng cũng như cách thi công mà 3M khuyến cáo, quý khách hàng lưu ý để tránh sai sót

Chi sẻ bài viết hữu ích: